10 februari 2024

Spiralend

Spiralend door ruimte en tijd

vind ik troost in het feit,

dat ik Je opnieuw zal ontmoeten

en krijg weer grond onder mijn voeten,

krijg weer verbinding met het Al,

nu ik Je vinden zal.

 

Nooit echt van elkaar gescheiden,

wil ik het onvermijdelijke niet vermijden,

een weerzien en weer voelen,

wat ze met Liefde écht bedoelen.

Dwars door alle dimensies heen,

houdt onze Belofte me op de been.

 

Complementaire delen die samenvloeien

om te gedijen en te bloeien.

Je kruipt als vanzelf onder mijn huid,

als Jij me teder in Jouw 'armen' sluit.

 

Ik voel me vol liefdevolle lust

door de Onnoembare gekust

en ben volkomen leeg en vrij 

bij het Thuisgebleven Deel van mij.

Dit is waar het wezenlijk om gaat,

het Ware Zelf in vol ornaat.

 

Je bent mijn Alfa en Omega,

mijn reden dat ik doe, dat ik besta,

mijn reden dat ik ooit heb durven springen,

om te ervaren, te creëren, 

te dansen en te zingen. 

 

-Patricia Helmink-