Wij zijn Universeel Bewustzijn

Door Patricia Helmink - 27 juni 2015

 Achter dit zichtbare universum gaat naar mijn gevoel een Universeel Bewustzijn schuil. Dit Bewustzijn is de drijvende kracht achter al het gemanifesteerde, het creëert deze fysieke werkelijkheid. Als mens ben ik een uitingsvorm van dit Bewustzijn, in mijn diepste wezen ben ik dat Universeel Bewustzijn. Dit geldt voor een ieder van ons. Dit Universeel Bewustzijn is wat men o.a. God, Allah of Brahma noemt.

 

In de kwantumfysica wordt dit Bewustzijn Het Veld genoemd. Dit Veld ligt aan de basis van alles; van geest en materie. Alles bestaat al in Het Verenigd Veld als mogelijkheids-/gedachtengolven. Dit Universele Veld van Intelligentie is pure abstracte potentie. Omdat kwantumfysici aannemen dat het Veld er is, kunnen ze ongelofelijk accurate mathematische voorspellingen over het fysieke universum doen -over hoe het zich gedraagt- wat hen zonder de aanname van Het Veld niet lukt. Lees meer hierover op www.welvaartvooriedereen.nl.

 

“Wij kunnen wat we zien als materie niet verklaren, tenzij we aannemen dat de materiedeeltjes op de een of andere manier voortkomen of oprijzen uit gedachtegolfpatronen.”

-Fred Alan Wolf, kwantumfysicus-

 

 Al het zichtbare is mijns inziens een Gedachte in en van dat Universeel Bewustzijn. Het is God die denkt en daarmee universa creëert. God geeft Zichzelf hiermee een scala aan ervaringen met als rode draad de ervaring van het groeien van Duisternis naar Licht. Hij/Zij speelt daarmee als het ware verstoppertje met Zichzelf. Een deel van God ‘trad op enig moment buiten zichzelf’, ondanks de geborgenheid in de Eenheid, puur voor de ervaring van ontdekken en scheppen en Hij/Zij wist dat dit goed was. In essentie zijn wij dat deel van God dat gekozen heeft voor deze stoffelijke ervaring. Ons ego speelt hierin een cruciale rol, want zij creëert de scheidslijn tussen de innerlijke en uiterlijke werkelijkheid. Twee werkelijkheden als twee zijden van één medaille, één Ultieme Realiteit. Op enig moment zal deze scheidslijn vervagen en zullen wij gaan ervaren dat alles in diepste wezen Één is.

 

Zodra wij doordrongen raken van dit besef, kan het Leven werkelijk door ons heen gaan stromen. Wij laten het Leven als het ware door ons heen gebeuren zonder uitoefening van controle door onze mind/ons ego, omdat we ons gaan realiseren dat keuzemogelijkheden bestaan bij de gratie van onwetendheid. Zodra wij volledig leven vanuit dat Universeel Bewustzijn, begrijpen wij dat er slechts één Goddelijke Wil is, die volledig correspondeert met ons diepste verlangen. Tot dusver wisten wij niet wat we werkelijk wilden en doorleefden wij op deze wijze tal van verlangens. Wat perfect is zoals het is, omdat het ons prachtige ervaringen verschaft en daarmee brengt tot het inzicht van dát wat we werkelijk verlangen. Zo komen wij tot de Wil van het Universeel Bewustzijn, van God (de God die wij in essentie zijn) en die Wil is louter Liefde.

 

“De Geest is het wezen van bewustzijn, de energie van het universum die alle dingen schept. Ieder van ons is een deel van die Geest; een Goddelijke Entiteit. Dus is de Geest het Hogere Zelf, het Eeuwige Wezen dat in ons leeft."

-Shakti Gawain-

 

Misschien is de tijd rijp voor een nieuw paradigma. Een paradigma waarbij wij God niet langer buiten de schepping plaatsen, maar zien dat God inherent is aan al het geschapene, dus ook de mens. Of zoals zo mooi verwoord in een oud Indiaans gezegde; “God slaapt in de steen, ademt in de plant, droomt in het dier en ontwaakt in de mens.”

 

“God herschiep een deel van zichzelf tot Ziel die ervaring nodig heeft om (weer) tot zichzelf te komen. Die het nodig heeft te leven, te ervaren, te ontdekken en te scheppen, om weer te snappen, te voelen wie het is, namelijk God."

-Pamela Kribbe-

 

In deze overgangstijd naar een Hoger Bewustzijn zullen wij ons meer en meer gaan realiseren dat de ultieme vreugde waarnaar wij verlangen niet in een God (of in een ander) buiten ons te vinden is. Wij zijn zelf de vreugde/de God waarnaar wij verlangen. Wij zijn dát deel van God dat het ikzijn heeft willen ervaren en zijn daardoor alleen zelf in staat het oertrauma te helen dat voortkwam uit onze stap uit de Eenheid. En door het helen van dit oertrauma ervaren wij dat wij God ofwel Universeel Bewustzijn zijn.

Maak jouw eigen website met JouwWeb