Balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke

Door Patricia Helmink - 20 juni 2015

Het Leven heeft de ingeboren eigenschap steeds weer naar balans te zoeken. In ieder van ons leven twee ogenschijnlijk contrasterende principes, je zou kunnen zeggen, het mannelijke en het vrouwelijke principe. Door synthese van de beide principes in ons, zijn we in staat het Hoogste uit onszelf te halen. Veel mensen leven of overwegend in de vrouwelijke pool of overwegend in de mannelijke pool, los van het feit of zij in dit leven man of vrouw zijn. Het samen laten komen van de beide polen in ons creëert mogelijkheden, als een geboorteproces, waardoor iets nieuws kan ontstaan. 

 

Mensen die overwegend in de vrouwelijke pool zitten kenmerken zich o.a. door hun rijke fantasiewereld, hun creativiteit en hun intuïtief vermogen. Maar zij kenmerken zich ook door hun onvermogen hier handen en voeten aan te geven op deze aarde en hun onvermogen grenzen te stellen en werkelijk ‘voor zichzelf te gaan staan’. Mensen die overwegend in de mannelijke pool zitten, zijn daarentegen herkenbaar aan hun uitvergroot rationeel vermogen zonder basis in het gevoel. Zij hebben een groter vermogen tot structureren, beredeneren en grenzen aangeven, maar missen de nuancering van een gevoelsmatige kant.

 

Wij komen uit een tijdperk van dominantie van het mannelijke principe, waar weinig ruimte was voor de intuïtieve, creatieve en gevoelsmatige vrouwelijke kant van het leven. Echter het tij keert zich en steeds meer mensen brengen beide principes in zichzelf in balans. Ware creativiteit/spiritualiteit kent de balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke, hierdoor kan de creatieve, spirituele geest zich in de fysieke wereld manifesteren. Het heeft zijn wortels op aarde en kan daardoor uitreiken naar de Kosmos. Door dit uitreiken naar de Kosmos (het Kosmische in Zichzelf) ontvangt het de Creatieve Kracht en door de wortels in het fysieke kan het hieraan uitdrukking geven.

 

“Als je het vermogen tot creativiteit hebt en het niet manifesteert, ben je niet creatief.

En als je produceert zonder contact met de Bron, ben je evenmin creatief.

Ware creativiteit vereist zowel vrijstromende inspiratie als gerichte discipline.”

-Shakti Gawain-

 

In mijn eigen leven zat ik tot dusver voornamelijk in de vrouwelijke pool, hierdoor was ik een dromerig type met tal van creatieve ideeën en een rijke innerlijke belevingswereld, maar tegelijk was ik niet in staat hier concreet vorm aan te geven. Ook was het gebrek aan het aangeven van grenzen voor mij een behoorlijke issue, hierdoor voelde ik mij vaak ‘ondergesneeuwd’. Mijn kwetsbare vrouwelijke kant miste als het ware de bescherming van een gebalanceerde mannelijke kant. Nu ik ouder en bewuster word, bemerk ik bij mijzelf dat mijn mannelijke zijde zich behoorlijk heeft ontwikkeld. Daardoor voel ik me minder kwetsbaar, sta ik meer in mijn Kracht en begin ik meer en meer vorm te geven aan de Inspiratie die door mij heen naar de aarde wil stromen. Zo zijn er ook tal van mensen die tot dusver voornamelijk leefden vanuit hun mannelijke zijde, daardoor extreem rationeel waren, en die nu meer contact beginnen te maken met hun intuïtieve, creatieve en gevoelsmatige kant.

 

Het bijzondere van de tijd waarin wij nu leven is dat beide principes, het mannelijke en het vrouwelijke, elkaar in het midden gaan ontmoeten. Dit speelt boven alles innerlijk, maar tegelijk is het ook een ontmoeting tussen rationele en intuïtieve mensen. Door deze ontmoeting worden wij ons ook bewust van de schoonheid van contrasterende persoonlijkheden en van het feit dat, juist door het contrast, wij elkaar bevorderen in de groei. Voor het eerst in onze geschiedenis ontstaat er een wederzijds begrip tussen het mannelijke principe en het vrouwelijke principe en door dat wederzijdse begrip zal het respect groeien voor onszelf én voor de ander. Daarmee creëren wij een wereld die in balans leeft met zichzelf, een wereld die uiting geeft aan de Creatieve Kracht.

 

Dit artikel verscheen eerder op www.nieuwetijdskind.com

Maak jouw eigen website met JouwWeb