De Hemel wordt een plek op aarde

Door Patricia Helmink - 13 juni 2015

Ware spiritualiteit is een spiritualiteit die geaard is, die handen en voeten heeft gekregen hier op aarde. Misschien is het niet de bedoeling dat we linea recta naar de Bron gaan, maar dat wij de Bron, die in ons leeft, op aarde laten afdalen, door middel van inspiratie, het indalen van spirit in ons menszijn.

 

Ooit had ik een bijzondere droom waarin ik, dóór mijn immense verlangen in die droom om op te gaan in de Bron/Eenheid, voor een keuze werd gesteld. Ik liep een pad en voelde intuïtief dat, zodra ik via een bocht op dat pad de hoek om zou gaan, ik opgenomen zou worden in de Eenheid. Met ongeduld en een vurig verlangen liep ik naar de bocht om te verdwijnen om de hoek en in de Eenheid. Echter mijn zoon, toen nog een klein ventje, croste met zijn driewieler achter mij aan en riep voluit; "mama!" Toen drong het op intense wijze tot mij door, dat ik hier op aarde nog niet klaar was, dat ik hier nog zoveel had te ervaren, te beleven en nog zoveel mocht groeien in bewustzijn. Op dat moment werd ik wakker met een dankbaar gevoel hier op aarde te mogen zijn.

 

Na die droom kwam langzaam het besef dat de beste manier om werkelijk te aarden is, om vreugde te hebben in het hier zijn op aarde, door te leven met passie, te leven vanuit mijn Hart. Daarmee heet ik mijzelf werkelijk welkom op aarde en stel het creatieve kind in mij niet langer teleur. Leven vanuit het Hart is mogelijk als jij leert, of liever gezegd, als jij je weer herinnert hoe te navigeren op jouw eigen Innerlijk Kompas, die zetelt in jouw Hart.

 

Wij beginnen op aarde net pas het wonder van de Liefde en het Leven te begrijpen en zitten collectief in een prachtig groeiproces. Door de bijzondere ervaringen die dit Leven ons biedt, is groei onvermijdelijk. En gaandeweg zullen wij ons onvermogen, om te handelen vanuit Liefde, transformeren. Wij zijn allen met elkaar verbonden en hoe jij individueel jouw leven leeft, heeft een wezenlijk effect op het collectieve bewustzijn.

 

Een prachtig voorbeeld van de werking van het collectieve bewustzijn is het honderdste-aapeffect. Wetenschappers hebben een studie gedaan naar apen op een eiland, waarbij men enkele apen leerden om aardappelen te wassen en deze vaardigheid verspreidde zich langzaam onder de jonge apen, door observatie en imitatie. De wetenschappers zagen dat, toen op enig moment een kritieke hoeveelheid apen het kunstje had geleerd, dit aangeleerde gedag zich onmiddellijk over het water heen verspreidde naar apen op naburige eilanden. Op de een of andere wijze zijn de apen op de verschillende eilanden met elkaar verbonden.

 

Deze verbinding geldt ook voor ons mensen, door middel van een collectieve bewustzijnsveld. Als voldoende mensen binnen het collectief een hoger bewustzijn hebben ontwikkeld, zal dit effect hebben op het gehele collectief, dus ook op de machthebbers die ons, in hun onwetendheid, in een onbewust systeem proberen te houden. Wij kunnen, door te leven vanuit ons Hart, een wezenlijke bijdrage leveren in het transformeren van het collectief en daarmee vrede brengen op aarde.

 

“Duisternis kan geen duisternis verdrijven. Enkel licht is daartoe in staat.

Haat kan geen haat verdrijven. Enkel liefde is daartoe in staat.”

-Martin Luther King-

 

Maar hoe maak je de stap om te leren leven vanuit het Hart? Hieronder wil ik enkele sleutels aanreiken, die kunnen helpen de deur te openen naar jouw Hart.

 

  • Heb jezelf lief met al je ‘schijnbare’ tekortkomingen. Laat gaan wie je denkt te moeten zijn, door de moed van de imperfectie. Laat het idee los dat je perfect moet zijn en daardoor raak je, paradoxaal genoeg, sneller aan jouw vermogen tot perfectie. Wees boven alles jezelf! Dit maakt de weg vrij voor jou om jouw Innerlijke Schoonheid te zien en daarmee ook de Schoonheid te zien in jouw broeders en zusters op aarde. Door de omarming van jouw   menszijn, ben je ook beter in staat het menszijn van de ander te accepteren. Zo word je een authentieker mens.

 

  • Ontwikkel het vermogen om te luisteren naar het creatieve kind in jou, het kind dat wil leven vanuit passie. Leven vanuit onze passie, geeft een positieve draai aan ons leven, omdat dáár waar onze passie ligt, onze grootste kracht is. Een hulpmiddel om te komen bij jouw passies, is om terug te gaan naar jouw passies in de kinderjaren. Als kind had je een beter vermogen om te voelen waar jouw Hart sneller van ging kloppen, waar jij vreugde aan beleefde, doordat jouw ratio minder ontwikkeld was. Een voorbeeld uit mijn eigen leven is mijn passie voor dansen, die ik reeds als klein meisje had. Bijna dagelijks dans ik op dansmuziek met Indiaanse invloeden. Daarmee ga ik uit mijn hoofd en kom ik volledig in mijn lichaam. Ik dans met mijn hele lijf, laat me leiden door de klanken en als vanzelf komen de bewegingen. Ik stuur niet, maar laat de dans door mij heen gebeuren.

 

  • Probeer het vermogen tot vergeving in jezelf te ontwikkelen, hoe moeilijk dit ook blijkt te zijn. Bitterheid en rancune naar jezelf of naar jouw medemens maakt dat jouw Hart gesloten is.

“Vergeving is de deur openen om iemand vrij te laten en je dan te realiseren dat jij de gevangene was.”

–Max Lucado-

 

  • Zoek de stilte, bijvoorbeeld in de natuur. Door de confrontatie aan te gaan met de diepe stilte in jezelf, kom je tot het subtiele, doch wijze stemmetje in jouw Hart, die kan fungeren als een wegwijzer op jouw aardse reis en die je de wijsheid kan schenken hoe te leven vanuit jouw Hart. Door te leren navigeren op dit Liefdevolle stemmetje, heb je niet langer een autoriteit buiten jou nodig om je te vertellen wat juist is voor jou. Natuurlijk kun je wijze raad van een ander blijven opvolgen, maar je toetst alles aan jouw eigen gevoel daarover.

 

  • Leer voor jezelf te gaan staan door jouw grenzen aan te geven en leer zonder schuldgevoel nee te zeggen tegen een ander, wanneer iets voor jou niet goed voelt. Zo kun je respect voor jezelf ontwikkelen. Respect voor jezelf is essentieel bij het openen van de deur naar jouw Hart. Zodra jij respect voor jezelf ontwikkelt, ben je ook beter in staat de ander werkelijk te respecteren.

 

  • Wees dankbaar voor de zegeningen in dit leven. Wat er ook in jouw leven gebeurt, er is altijd iets om dankbaar voor te zijn, zelfs mensen en situaties die een uitdaging vormen, want juist zij zijn de katalysatoren voor jouw bewustzijnsgroei. Dankbaarheid is de sleutel tot overvloed en het geheim voor een vreugdevol leven, dat in iedere behoefte voorziet. Daarmee is dankbaarheid de sterkste vorm van gebed.

 

  • Probeer voorbij hokjes te denken (religies, landsgrenzen, sociale klasse etc.). Hokjes houden ons in de afgescheidenheid. Wij zijn allen met elkaar verbonden als één grote familie. Begin daarbij met het respecteren van de hokjes van anderen, om het hokjesdenken uiteindelijk helemaal los te gaan laten. Daarmee groeit jouw vermogen tot compassie en ontwikkel je een Hart dat ruimer ‘denkt’, meer vanuit Eenheid.

 

Door het openen van de deur naar jouw Hart kun je een stukje Hemel laten afdalen in deze wereld en daarmee wordt de Hemel een plek op onze aarde!

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb